Fruitteelt

Drie voorbeelden
Bessen en fruitbomen groeien, in tegenstelling tot groenten, tien tot vijftien jaar op dezelfde plaats. Hoogstambomen, peren in het bijzonder, soms wel honderd jaar. Deze lange levensduur op een zelfde plek, vereist specifieke cultuurmaatregelen.
• Snoeien verjongt en zorgt voor een betere belichting. Bloemvorming, productie en smaak worden versterkt, schimmels preventief bestreden.
• Extra schuilplaatsen voor oorwormen. In de loop van de jaren kunnen allerhande insecten tot ware kolonies uitgroeien. Oorwormen, nachtjagers, dammen sterk in.
• In de randen van de fruitpercelen hagen aanplanten van allerhande soorten heesters die opeenvolgend vele maanden bloeien. Bevordert de verscheidenheid en een betere verhouding tussen schadelijke en nuttige insecten. Tevens als structureel landschapselement een aantrekkelijke biotoop voor kleine zoogdieren en nestgelegenheid voor vogels. Elk nest eet ongeveer 20.000 rupsen uit de fruitbomen.